Προσοχή!

Αυτό το site χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχει καλύτερη εμπειρία. Μάθετε πως χρησιμοποιούμε τα cookies ή δείτε πως θα αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies.

ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πλεονεκτήματα του FTT

Σύγκριση του Τεστ των Παραμυθιών με άλλα προβολικά εργαλεία

Το FTT, όπως όλα τα προβολικά ψυχομετρικά εργαλεία, παρουσιάζει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Στα πλεονεκτήματα του τεστ συγκαταλέγονται:

-ο μεγάλος αριθμός κωδικοποιήσιμων μεταβλητών (30) που επιτρέπουν τη συλλογή στοιχείων για πολλές πλευρές τις προσωπικότητας του παιδιού,

-η παρουσίαση στο παιδί 3 καρτών για κάθε ήρωα που δίνει τη δυνατότητα στο παιδί τόσο να προβάλει διαφορετικές πλευρές του εαυτού όσο και να διαχειριστεί το ενδεχόμενο αναδυόμενο άγχος ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς άμυνας που διαθέτει, και,

-η συμβολική αξία των ηρώων των παραμυθιών που διευκολύνει τις διαδικασίες ταύτισης και προβολής.

Ως μειονεκτήματα του τεστ αναφέρονται :

-η διάρκεια χορήγησης του τεστ (περί τη μια ώρα)

-η περιπλοκότητα της κωδικοποίησης σε κάποιες περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφής ο χαρακτήρας με τον οποίο ταυτίζεται το παιδί (π.χ. περίπτωση πολλαπλών ταυτίσεων, ή ταύτισης με τον επιτιθέμενο)

-η αλληλεπικάλυψη μεταβλητών –δηλαδή περισσότερες από μια παρόμοιες μεταβλητές που μπορούν εξίσου και ορθώς να χρησιμοποιηθούν στην ερμηνεία μιας απάντησης (εμφανίζεται κυρίως στις μεταβλητές της επιθετικότητας και του άγχους).