Προσοχή!

Αυτό το site χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχει καλύτερη εμπειρία. Μάθετε πως χρησιμοποιούμε τα cookies ή δείτε πως θα αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies.

ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χορήγηση και Ερμηνεία

Χορήγηση

Η χορήγηση των επτά σετ καρτών διαρκεί περί τα 45 λεπτά, διεξάγεται ατομικά σε κάθε παιδί και ολοκληρώνεται σε μια συνάντηση. Προϋπόθεση είναι το παιδί να γνωρίζει τα παραμύθια. Σε αντίθετη περίπτωση είναι θεμιτό να μεσολαβεί ένα ικανοποιητικό διάστημα (π.χ. μιας εβδομάδας) κατά το οποίο το παιδί θα έχει την ευκαιρία να διαβάσει ή να του αφηγηθούν τις ιστορίες αυτές. Κάθε σετ καρτών παρουσιάζεται στο παιδί μεμονωμένα, κρατώντας τα υπόλοιπα σετ εκτός οπτικού πεδίου, ενώ οι κάρτες του εκάστοτε τεστ παρατίθενται μπροστά στο παιδί βάσει της αρίθμησής τους. Την παρουσίαση αυτή ακολουθεί μια σειρά συγκεκριμένων ερωτήσεων που αποσκοπούν στην ανάδειξη των μορφών ταύτισης και των συναισθημάτων ή σκέψεων που το παιδί προβάλλει στο οπτικό ερέθισμα. Ο χορηγητής, πέραν των απαντήσεων και σχολίων καταγράφει κάθε εξωλεκτική δραστηριότητα του παιδιού όπως και τη σειρά με την οποία επιλέγει να απαντήσει στις κάρτες.

Παράδειγμα Χορήγησης

Χορηγητής :«Αυτοί είναι τρεις νάνοι. Θα ήθελα να μου πεις τι σκέφτεται ο καθένας»

Παιδί: «Αυτός εδώ (υποδεικνύει την κάρτα 3) σκέφτεται ότι θα συναντήσει τη Χιονάτη στο δρόμο του, έτσι θέλει να φορέσει τα καλά του ρούχα»

Χορηγητής: «Πώς νιώθει;»

Παιδί: «Νιώθει χαρούμενος γιατί νομίζει πως όταν το δει η Χιονάτη θα τον επαινέσει για τα ρούχα του»

Χορηγητής: «Ωραία,….τώρα μπορείς να διαλέξεις κάποιον άλλον και να μου πεις τι σκέφτεται.»

Ερμηνεία

Οι απαντήσεις στο Τεστ των Παραμυθιών επιδέχονται δυο διαφορετικά είδη ερμηνείας: την ποσοτική και την ποιοτική. Κατά την ποσοτική ανάλυση, το τεστ παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης 30 μεταβλητών και κωδικοποίησής τους βάσει ενός προκαθορισμένου τρόπου βαθμολόγησης. Ο τρόπος αυτός βαθμολόγησης αποτυπώνει την ένταση με την οποία σκιαγραφείται η κάθε μεταβλητή (κλίμακα 0, 1, 2, 3) ή την ποιότητά της (+1, -1), όπως αυτή εκφέρεται στις απαντήσεις του παιδιού. Εν συνεχεία ο εξεταστής μετατρέπει τις ακατέργαστες τιμές (Raw scores )των μεταβλητών σε τυπικές τιμές (Τ scores) προκειμένου να τις συγκρίνει με τις νόρμες που έχουν εξαχθεί από τη στάθμιση του τεστ στην εκάστοτε χώρα.

Το FTT εξετάζει 30 μεταβλητές που δύναται να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Παρορμήσεις (9)
Επιθυμίες (3)
Ανάγκες (5)
Λειτουργίες του Εγώ (8)
Συναισθηματικές Καταστάσεις (3)
Αντικειμενότροπες Σχέσεις (2)

Η ποιοτική ερμηνεία είναι σαφώς πλουσιότερη της ποσοτικής. Σε γενικές γραμμές από το αναδυόμενο υλικό μπορεί να προκύψουν στοιχεία για την αξιολόγηση ενδοοικογενειακών δυναμικών (οιδιπόδειο σύμπλεγμα, αδελφική αντιζηλία, σχέση με γονείς) και το βαθμό απαρτίωσης του Εγώ και των λειτουργιών του (ενδοψυχικές συγκρούσεις και τρόποι επίλυσής τους, είδος άγχους και ποιότητά του, έλεγχος ενορμήσεων και ποιότητα του Υπερεγώ, ποιότητα των παράδοξων απαντήσεων, μηχανισμοί άμυνας).