Εκπαίδευση

Η Εταιρεία μας είναι ο μόνος επίσημος φορέας που παρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση στο Τεστ των Παραμυθιών όπως και τη δυνατότητα εποπτείας σε χορηγημένα πρωτόκολλα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια, τη δυνατότητα εποπτείας και το δίκτυο συνεργατών μας επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει.